EnglishBosanski
Shopping Cart
Vaša Korpa je trenutno prazna.

Proizvodi

Newsletter

     

 

Omniwash je dio grupacije IME Group. Firma je locirana u blizini Milana, u centru italijanskog industrijskog područja. Kompanija se ve? dvadeset godina bavi proizvodnjom svoje jedinstvene linije perilica su?a i uspješno ih distribuira i prodaje širom svijeta.

Potpuno automatizirani proizvodni sistem garantira visoki standard, kvalitetu i preciznost u svakoj fazi u procesu proizvodnje. Proizvodnja je razložena na tri pogona, ukupne površine 15.000 m2. Svaki od pogona povezan je sa centralnim sistemom za planiranje u središtu firme koji se brine o balansu i ujednačenosti proizvodnih komponenti.

Tijelo mašine, od nehr?aju?eg čelika, proizvodi se u specijaliziranom djelu gdje savrmena računarska oprema upravlja mašinama za lasersko rezanje, savijanje i varenje, koje postižu savršenu tačnost i konzistenciju. Ovi procesi pažljivo se nadziru sveobuhvatnim procedurama za kontrolu kvalitete koji postoje na nivou cijele kompanije.

Srce svake perilice suga je pumpa. U Omniwashu se koriste IME pumpe, koje firma samostalno proizvodi. To je linija izuzetno jakih pumpi koje su dizajnirane tako da se savršeno uklope u ostatak perilice i da postignu najbolji mogu?i rezultat pri pranju. Konačno sklapanje, testiranje i pakovanje odvijaju se u odvojenom pogonu predvi?enom samo za te operacije.

Ure?aji se proslije?uju na pakovanje tek kada se štampanom potvrdom prikaže da su prilago?eni standardima za električnu opremu zemlje u kojoj ?e se prodavati i nakon što osoba iz odjela za tehničke provjere potvrdi da su ure?aji tačno u skladu sa specifikacijom naručioca.

Posebnu pažnju Omniwash pridaje ovakvim detaljnim procedurama jer 80% svoje proizvodnje izvozi u Evropu i Ameriku, ali i na druga prekookeanska tržišta.

Omniwash nudi niz perilica posu?a za serviranje i pripremu hrane koje mogu zadovoljiti sve potrebe. Njihove linije uključuju potpultne i mašine sa haubom, sa kvadratnim ili okrugllim korpama, upravljačkim pločama postavljenim sastrane ili na vrhu perilice itd. Svaki dizajn baziran je samo na jednostavnosti upotrebe i jakim komponentama koje mogu osigurati dugotrajnost.

U Omniwashu je trenutno zaposleno oko 100 ljudi koji godinama rade za istu firmu i prolaze stalne treninge. Zbog toga Omniwash proizvodi 20.000 komada perilica godišnje, a u slučaju posebnih narudžbi svoje kapacitete može pove?ati i za 50%.

Omniwash ima stručnosti i iskustvo u proizvodnji profesionalnih perilica svih vrsta su?a.

IME Group sastoji se od sljede?ih komponenti koje su vode?e u svojoj klasi:

?        OMNIWASH ?? me?unarodni lider u profesionalnim perilicama su?a

?        MESS ?? lider u preciznoj mehanici

?        COMINOX ?? vode?i u razvoju polja sterilizatora i autoklava.

?        IME SINTERIZZATI ?? specijalizirani proizvo?ač  sinteriranih metalnih komponenti

 

CERTIFIKATI

Oznaka CE je evropski simbol koji označava da proizvod podliježe načinu proizvodnje koji je u skladu sa svim relevantnim evropskim legislativama o sigurnosti.

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) je šema odobrenja važe?a u industriji Velike Britanije. Proizvodi koji su odobreni ovom šemom podliježu svim zahtjevima Pravilnika o isporuci vode (sigurnosnim sistemima) iz 1999 i naknadnim amandmanima.

WRc-NSF je jedina laboratorija u Velikoj Britaniji koja provodi testiranja prema Pravilniku o testiranju vode za materijalne i tehničke potrebe.

Kiwa je Nacionalna kompanija za certificiranje specijalizirana za izdavanje certifikata za proizvode koji se u radu koriste vodom. Bazirana je u Holandiji i ima odobrenje odgovaraju?ih institucija iz još nekoliko evropskih zemalja. Kiwa izdaje Cetrifikate o zadovoljavanju standarda za proizvode koji su u skladu sa različitim evropskim pravilnicima ili sa specifikacijama iz britanskih pravilnika. Kiwa Quality Services izdaje pomenute Certifikate o zadovoljenju standarda od 2001. godine.

UL  je institucija koja se bavi svim aspektima proizvoda i sigurnoš?u komponenti od kojih se sastoji, naročito sigurnoš?u električnih dijelova, uključuju?i i konkretne aspekte instalacija unutar tih proizvoda. UL je orginalno iz SAD-a i ve?ina operacija odnose se na tržište Sjeverne Amerike, ali je ovo tijelo priznato i širom svijeta.

Ova institucija izdaje vlastite UL standarde za široku paletu elektronskih ure?aja i kompnenti i nudi preglede i testiranja koji vode ka izdavanju UL Certifikata za proizvode koji su odobreni. Tako?er nudi slične usluge nakon kojih može izdati certifikate o podudarnosti sa drugim standardima kao što je ISO linija sigurnosnih standarda.

 

NSF International je zdravstvena neprofitna organizacija koja je specijalizirana za specifikacije i izdavanje standarda koji se tiču svih aspekata javnog zdravstva i higijene. Tako?er vrši preglede i izdaje certifikate za opremu kojom se tretira voda iz javnog sistema snabdijevanja. Smještena u SAD-u, ova firma posluje i mnogim drugim svjetskim zemljama.

Gost Certifikat od zadovoljavanju standarda iz rusije potvr?uje kvalitet proizvoda koji se isporučuje i njegovu podudarnost sa uslovima ugovora o isporuci.

 

EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PROCES PROIZVODNJE

Omniwash:

?        dizajnira svoje ure?aje i metode za proizvodnju tako da minimalizira potrošnju energije i pove?a količinu materijala koji se mogu reciklirati

?        posjeduje certifikate UNI EN ISO 14001 zbog čega njihov proces proizvodnje ima minimalne štetne efekte na okoliš, proizvode minimalnu buku i koriste najmanju količinu energije

?        radi u skladu sa profesionalnom šemom upravljanja materijalima koja ne dozvoljava upotrebu nijednog materijala štetnog po okoliš

?        preporučuje da se perilice uvijek koriste kada su pune kako bi se trošile minimalne količine energije, sredstava za čiš?enje i vode ?? jer je voda dragocjena, a energija skupa!

?        preporučuje da se koriste profesionalni deterdženti visoke kvalitete u ispravnim dozama koje se odre?uju prema lokalnim uvjetima i kvaliteti vode i tla

?        pakuje svoje proizvode u pažljivo odabrane materijale kako bi smanjio utjecaj otpada na okolinu
Poslednja izmena: Friday, 14 August 2020 04:31